Jogok és kötelezettségek

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.nathadoktor.hu weboldalra és annak bármely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket.

Az www.nathadoktor.hu weboldalon található tartalom komoly szakmai és egészségtudományi kutató munka eredménye, kizárolag ellenőrzött forrásból származó tudományos munkák, cikkek, tanulmányok, study-k és szakkönyvek kerültek felhasználásra, mint források.

A www.nathadoktor.hu weboldalon található tartalom az MP Office Bt. és Dr. Mód Kázmér Richárd szellemi tulajdona.

Az MP Office Bt. és Dr. Mód Kázmér Richárd (továbbiakban a kiadó) fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

ad. 1. nem módosítja az eredeti információt,

ad. 2. minden közlésnél feltünteti a www.nathadoktor.hu-ra utaló egyértelmű hivatkozást.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek, úgymint szöveges, grafikai, fotó, audió- vagy videóelemek, adatszerkezetek, eljárások, programok feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát különböző technikai eljárásokkal nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az www.nathadoktor.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat

A www.nathadoktor.hu domainen elérhető weboldalak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

A www.nathadoktor.hu minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a www.nathadoktor.hu sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A www.nathadoktor.hu nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.nathadoktor.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A jogtulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A www.nathadoktor.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A www.nathadoktor.hu nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A www.nathadoktor.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes programból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.nathadoktor.hu weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a jogtulajdonos nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy ismerje meg adott oldalt megjelentető szervezet Jogi Nyilatkozatát.

Az oldalon található más cégek logói azok szellemi tulajdonjogát és védjegyét képezik. Felhasználásuk csak és kizárólag ezen szervezetek írásos engedélyével lehetséges!

A www.nathadoktor.hu weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A www.nathadoktor.hu fenntarja a jogot, hogy a www.nathadoktor.hu weboldal Jogi Nyilatkozatát bármkor, előzetes bejelentés nélkül módosítsa.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen Jogi Nyilatkozatban részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A www.nathadoktor.hu honlapján található információk nem helyettesítik a szakemberrel való konzultációt! A www.nathadoktor.hu nem ad diagnózist, nem végez egészségügyi tanácsadást, gyógyítói tevékenységet!

Utolsó módosítás: 2011. 11. 01.

Ismerje meg a táplálékok c-vitamin tartalmát.